Ontdek talent met de Talentmixtest

Hoe worden kinderen zich bewust van hun talent? Door hier woorden aan te geven, er over van gedachten te wisselen én ze toe te passen. De Talentmixtest vormt daarom een belangrijk onderdeel van dit project. Vanuit de leerkrachtomgeving kun je een onbeperkt aantal leerlingen de test af laten nemen. Dit doe je door het geven van de juiste url en het wachtwoord. Meerdere leerlingen tegelijk kunnen de test doen.

Persoonlijke top 5

Na het beantwoorden van de testvragen krijgt de leerling zijn of haar persoonlijke Talentmix in beeld. Deze bestaat uit 5 talenten. In het Doeboek staan alle beschrijvingen van de talenten met daarbij een pluspunt en een aanbeveling. Een uniek middel om het gesprek aan te gaan!

Talenten ontdekken, bespreken én toepassen

De leerling knipt uit het Doeboek de 5 profielen die op hem of haar van toepassing zijn en plakt deze op het persoonlijke overzicht in het Doeboek. De kinderen kunnen hun persoonlijke talentprofiel presenteren, bespreken in groepjes of toepassen in groepsopdrachten. In de handleiding en de opdrachten in het Doeboek wordt hier een aanzet voor gegeven.

Aandachtspunten

  • Bij leerlingen die moeite hebben met lezen, mogen de vragen door een ander voorgelezen worden.
  • De uitslag is een indicatie. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het talent van de leerling. De Talentmixtest is niet bedoeld als registratiesysteem.
  • Gelijkwaardigheid en uniciteit zijn belangrijke waarden van dit project. Iedere leerling heeft een score van 5 talenten in een bepaalde volgorde. Zelfs als twee kinderen hetzelfde profiel hebben zullen ze dit op hun eigen manier toepassen, omdat ze een andere achtergrond (ervaring) hebben.

7x een bijzondere test

  • Met de licentie bij het Startpakket kun je een onbeperkt aantal leerlingen binnen de school de Talentmixtest laten maken.
  • Gelijkwaardigheid is de basis. Ieder kind heeft 5 talenten in de uitslag. Het ene talent is niet meer waard dan de ander.
  • Ieder kind is uniek! De 18 verschillende talenten bieden in de top 5 meer dan 1.000.000 mogelijke combinaties. En zelfs als twee leerlingen dezelfde top 5 hebben zullen ze hun talent op een verschillende manier toepassen.
  • De Talentmixtest is onderdeel van een compleet project, waarbij leerlingen ook de talenten van anderen leren herkennen én waarderen.
  • De leerlingen vinden in hun Doeboek een omschrijving, een uitdaging én een valkuil bij elk van de talenten.
  • De uitslag van de test wordt verwerkt in een persoonlijk talentprofiel in het Doeboek.
  • De talenten kunnen toegepast worden in groepsopdrachten. De kinderen ontdekken hoe ze taken kunnen verdelen op basis van het aanwezige talent.