Quickscan Talentmix gratis downloaden

Als je de talenten van je leerlingen in beeld hebt kun je daar op inspelen. Je kunt leerlingen stimuleren hun talent te gebruiken, bewuster groepen samenstellen bij samenwerkingsopdrachten en meer rekening houden met de behoefte van elke leerling. Doe de quickscan en ontdek de kracht van het werken vanuit talenten.