Talentmix: Iedereen heeft talent!

Hoe kun je als leerkracht vorm geven aan talentontwikkeling? Wat zijn eigenlijk de talenten van jouw leerlingen en hoe kun je die activeren en stimuleren? Werken vanuit je talenten is een veel beter uitgangspunt dan te werken op basis van verwachtingen uit je omgeving. Maar hoe kun je kinderen leren om op basis van hun eigen talent te werken en keuzes te maken?

Deze vragen waren de aanleiding tot het ontwikkelen van Talentmix, een praktijkgericht pakket voor het basisonderwijs. Hierin is vele jaren onderwijservaring samengevoegd met de kennis van TalentDiggers, een organisatie die zich vooral richt op talentgericht werken bij volwassenen en die de basis heeft gelegd voor de filosofie achter dit project. Met Talentmix werken leerlingen aan de 21e eeuwse vaardigheden ‘zelfsturing’ en ‘samenwerking’. Vaardigheden die van groot belang zijn als het gaat om het functioneren in  een snel veranderende wereld.

Met Talentmix heb je als school een tool in handen waarmee je een leerzaam project rond het thema talentontwikkeling kunt uitwerken. Een direct toepasbaar en krachtig project, waarbij veel kansen zullen ontstaan om met kinderen in gesprek te gaan. Waar zijn ze goed in? Waar genieten ze van? Waar zijn ze trots op? Deze gesprekken en de activiteiten versterken het zelfbeeld, zelfvertrouwen, de samenwerking en het contact leerkracht-leerling. We hopen dat je met plezier aan Talentmix werkt en dat leerlingen zich bewust worden van het aanwezige talent!

21e eeuwse vaardigheden

Met Talentmix werken leerlingen aan de  21e eeuwse vaardigheden ‘zelfregulering’ en ‘samenwerken’. Meer informatie en uitgebreide beschrijvingen van de vaardigheden zijn te vinden op de websites www.kennisnet.nl en www.slo.nl.

Talentmix is ontwikkeld door De Onderwijsstudio. De initiatiefnemer en auteur van Talentmix, Ard Huizinga, heeft zelf jarenlang lesgegeven in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en is als educatief ondernemer de afgelopen 10 jaar betrokken geweest bij diverse projecten voor het basisonderwijs. Vanaf eind 2018 wordt Talentmix doorontwikkeld door Schoolsupport.

 

Website De Onderwijsstudio

Talentmix is opgezet vanuit het Talentmodel van TalentDiggers, waarbij talent, ervaring en motivatie het uitgangspunt vormen voor elke nieuwe stap die gezet wordt. TalentDiggers zet kennis uit toonaangevende publicaties op het gebied van talentontwikkeling om naar praktisch werkbare tools, zoals het Talentmodel. In het project Talentmix ligt de nadruk op de onderdelen Talent en Dromen uit dit model. Dit project is van input voorzien door Jan Hooikammer en Ben Jansen.

 

Website Talentdiggers

IJsselgroep besteedt veel aandacht aan talentontwikkeling binnen scholen en was o.a. initiatiefnemer voor het symposium ‘Eigenaarschap en talentontwikkeling in de 21ste eeuw’ (feb 2017). Nienke Bouwman, onderwijsadviseur bij IJsselgroep Educatieve Dienstverlening, heeft vanuit haar ervaring met talentontwikkeling binnen het basisonderwijs een adviserende rol gehad tijdens de ontwikkeling van Talentmix.

 

Website IJsselgroep